Koterec pre psa krok za krokom

22.12.2019

Tento koterec je vhodný pre malé a stredné plemená psov. Súčasťou koterca je zateplená búda s predsieňou, ktorá chráni psa pred priamym vetrom. Konštrukcia je tvorená z drevených hranolov, výplň stien je z tatranského profilu, na strechu sme použili lepenkový šindeľ, výplne otvorov sú z oceľovej guľatiny. Podlaha koterca má rozmer 1,9 x 1,9 m, výška je 1,5 m. Stavbu koterca zvládnu dvaja ľudia za cca 3 - 4 dni.

Výpis materiálu:

Podlaha:

 • Hranol 50 x 100 x 1900 mm - 2 ks
 • Hranol 50 x 100 x 1800 mm - 3 ks
 • Hranol 50 x 100 x 950 mm - 3 ks
 • Hranol 50 x 100 x 800 mm - 3 ks
 • Hranol 50 x 100 x 100 mm - 9 ks

Stojky a väznice:

 • Hranol 100 x 100 x 1150 mm - 6 ks
 • Hranol 100 x 100 x 1350 mm - 3 ks
 • Hranol 100 x 100 x 1850 mm - 3 ks

Pevná mreža:

 • Hranol 100 x 100 x 750 mm - 2 ks

Dvere:

 • Hranol 50 x 100 x 730 mm - 2 ks
 • Hranol 50 x 100 x 1000 mm - 2 ks

Krokvy:

 • Hranol 50 x 100 x 1250 mm - 10 ks

Záklop podlahy a strechy:

 • Doska 20 x 100 x 1900 mm - 19 ks
 • Doska 20 x 100 x 2000 mm - 25 ks
 • Doska 20 x 100 x 1000 mm - 19 ks - budú sa rezať na presnú mieru - záklop stropu búdy

Konštrukcia výplne stien:

 • Hranol 50 x 40 x 2000 mm - 20 ks - budú sa rezať na mieru podľa potreby

Výplň stien a strop búdy z vnútornej strany:

 • Tatranský obklad 16 x 96 x 750 mm - 230 ks
 • Tatranský obklad 16 x 96 x 900 mm - 10 ks

Krytina:

 • Lepenkový šindeľ - 6 m2
 • Záveterná lišta 1,25 bm - 4 ks
 • Odkvapový plech 2 m - 2 ks

Ostatný kotevný a konštrukčný materiál:

 • Oceľová guľatina D 12 mm dĺžka 1000 mm - 12 ks
 • Pánty klavírové 50 mm - 3 ks
 • Zámky na dvere posuvné s poistkou - 2 ks
 • Skrutky 6 x 200 mm - 20 ks
 • Skrutky 5 x 120 mm - 200 ks
 • Skrutky 3,5 x 70 mm - 100 ks
 • Skrutky 3 x 40 mm - 500 ks
 • Klince papieráky 20 mm - 100 ks
 • Klince 50 mm - 500 ks
 • Polystyrén - 50 x 500 x 1000 - 9 ks
 • Farba na drevo - 10 kg

Náradie:

 • Meter
 • Ceruzka
 • Uholník
 • Vŕtačka
 • Elektrický skrutkovač
 • Okružná píla
 • Priamočiara píla
 • Kladivo
 • Vodováha
 • Vrták do dreva D 12 mm
 • Nôž
 • Nožnice na plech
 • Štetce a malý penový maliarsky valček s nádobkou na otieranie
 • Predlžovací kábel
 • Ručná fréza
 • Pásová ručná brúska
 • Uhlovú pílu

Pred začatím stavby je potrebné vybrať ešte vhodné miesto a pripraviť spevnenú plochu, na ktorej bude koterec položený. Minimálne však 9 bodov, vo štvorci 190 x 190 cm na každom rohu, ďalšie 4 v osiach obvodových stien a jeden v strede, teda podpera pod každou stojkou konštrukcie. Hotovým kotercom je ťažké pohnúť, nakoľko sa jedná o masívnu drevenú konštrukciu, s tým treba počítať dopredu.

Môžeme sa teda pustiť do prípravy materiálu. Drevo je možné kúpiť sušené a opracované, teda brúsené hranoly aj dosky, no bude to o dosť drahšie. Druhá možnosť je kúpiť drevo na píle, tam si ho môžete rovno dať narezať na približne dĺžky, predsa len doprava 3, 4, 5 metrových hranolov je finančne náročnejšia ako preprava dreva, ktoré je v dĺžke max do 2,2 metra. To si viete odviezť aj na prívesnom vozíku. Doma drevo narežete na presné dĺžky podľa výpisu materiálu, nasleduje brúsenie. Na to je najlepšie použiť pásovú brúsku a brusný papier zo zrnitosťou 80 a 120. Jemnejšie brúsenie nie je potrebné. Vybrúsiť treba všetky pohľadové časti konštrukcie, teda nie je potrebné brúsiť hranoly 50 x 40 mm a celé hranoly, ktoré tvoria podlahovú konštrukciu, na nich sa obrúsia iba 4 vonkajšie pohľadové plochy.

Ďalší krok môžete podľa vlastného váženia vynechať, no ja ho odporúčam zrealizovať. Jedná sa o frézovanie pohľadových hrán hranolov. Opracovaná hrana je pohľadovo krajšia a celý koterec pôsobí lepším dojmom. Ak sa rozhodnete frézovať, tak je potrebné opracovať aj konce väzníc a krokiev, aby to pôsobilo uceleným dojmom, krokvy sa frézujú len zo spodnej strany.

Ďalším krokom je náter celej konštrukcie, 8 ks dosiek 20 x 100 x 1900 mm zostane z jednej strany nenatretých, tie sa použijú na podlahu v búde a tiež cca 90 ks tatranského obkladu 16 x 96 x 750 mm a 10 ks 16 x 96 x 900 mm, ktoré budú tvoriť vnútorné steny a strop búdy. Natierať sa nemusia ani hranoly 50 x 40 mm.

Konečne sa dostávame k samotnej montáži. Ako prvú zložíme konštrukciu podlahy. Začneme obvodovým rámom, ten zoskrutkujeme, ale nedoťahujeme celkom, potrebujeme trochu vôle kým nedoplníme všetky diely. Tu je potrebné poriadne rozmerať rozmiestnenie jednotlivých hranolov tak, aby sa každá stojka opierala o dva hranoly. Rozmer medzi stojkami je 750 mm. Na skrutkovanie použijeme skrutky 5 x 120 mm. Teraz môžeme všetky skrutky na ráme poriadne dotiahnuť. Poslednou úlohou je skontrolovať pravé uhly, to najľahšie spravíme premeraním uhlopriečok, musia mať rovnaký rozmer, ak nie tak rám postavíme a podľa potreby prihneme.

V druhom kroku prichádzajú na rad stojky. Aby sme dosiahli jednotnú výšku pri ich montáži, tak si podlahu podložíme doskami v mieste, kde má byť osadená stojka. Po dvoch stranách idú nižšie, stredom vyššie stojky. Pri montáži treba je potrebné dbať aby boli poriadne dotlačené do rohov v oboch smeroch, pomôcť si môžete stolárskymi svorkami. Na kotvenie použijeme skrutky 5 x 120 mm. Ku každej stojke sa ešte priskrutkuje hranol 50 x 100 x 100 mm, tie potrebujeme na záklop podlahy.

Na stojky sa osadia väznice, na každej strane s 2,5 cm presahom, na kotvenie sa použijú skrutky 6 x 200 mm. Je potrebné dodržať rozmer medzi stojkami 750 mm. Stojky si môžete medzi sebou spevniť pomocnou konštrukciou z dosiek, alebo konštrukčných hranolov.

Ďalšie na rad prichádzajú krokvy. Strecha je zrkadlová, tak treba vykresliť a vyrezať prvú krokvu, ktorá poslúži ako šablóna na ostatné. Namontujte však len koncové 4 krokvy, koterec je pomerne malý a ostatné krokvy by vás obmedzovali v pohybe pri ďalších prácach. Pri montáži je potrebné ich zalícovať s koncami väzníc. Po osadení koncových krokiev môžete demontovať pomocnú konštrukciu. Na kotvenie krokiev použijeme skrutky 5 x 120 mm.

Teraz sa môžeme pustiť do záklopu podlahy. Ako prvé vyrežeme polystyrén do podlahy búdy, stačí pod búdu, do predsiene netreba, ale je to na vašom uvážení. Polystyrén sa snažte vyrezať čo najtesnejšie. Aby sa zabránilo jeho prípadnému prepadnutiu, tak ho po obvode môžete prichytiť skrutkami 5 x 120 mm. Na záklop podlahy použijeme dosky 20 x 100 x 1900 mm, v časti búdy položíme nenatreté dosky. Pri stojkách dosky zarežeme podľa potreby. Na kotvenie použijeme klince 50 mm.

V ďalšom kroku domontujeme posledné dva hranoly 100 x 100 x 750 mm do otvorov, kde budú dvere a pevná mreža. Tu sa treba rozhodnúť kde budú umiestnené dvere. Hranol na pevnú mrežu sa osadí na podlahu a cez stojky sa priskrutkuje skrutkami 6 x 200 mm. Druhý hranol sa osadí na štítovú stenu vo výške väznice. Kotví sa cez stojku a cez väznicu skrutkami 6 x 200 mm.

Teraz sa môžeme pustiť do konštrukcie búdy a stien. Na konštrukciu použijeme hranoly 40 x 50 mm, dĺžky režeme podľa potreby, no výšku búdy odporúčam na 80 cm, nad búdou tak zostane priestor, kde bude môcť pes odpočívať. Vstupné otvory do búdy a predsiene prispôsobte veľkosti vášho psa. Hranoly montujeme do všetkých otvorov kde pôjdu steny, širšou stranou k stojkám. Pri štítových stenách je potrebné osadiť hranoly tak, aby boli odsadené od krokiev 16 - 18 mm kvôli tatranskému obkladu. Na kotvenie použijeme skrutky 3,5 x 70 mm.

Tatranský obklad montujeme najskôr z vnútornej strany búdy a predsiene, použijeme obklad bez náteru. Na kotvenie použijeme skrutky 3 x 40 mm. Po zaklopení vyrežeme do stien a stropu búdy polystyrén a osadíme ho na miesto. Teraz už môžeme postupne zaklápať všetky steny obkladom. Vrch búdy zaklopíme doskami 20 x 100 x 1000, ktoré si musíme narezať na mieru. Štítové steny zarežeme podľa krokiev.

Na rad sa dostali mreže a dvere. Hranoly na dvere zarežeme na pod 45 stupňovým uhlom a spojíme skrutkami 5 x 120 mm, dve skrutky do každého spoja. Do dverí ide 5 ks guľatiny a do druhého otvoru 7 ks. Diery priemeru 12 mm vŕtame cez celú väznicu a cez vrchný aj spodný hranol dverí, dbáme pri tom na kolmé držanie vŕtačky. Do spodného hranola pod väznicou vŕtame len do hĺbky 40 mm. Horné diery mierne vrtákom zväčšíme, aby guľatina išla ľahšie navliecť. Kladivom potom zatlčieme do požadovanej polohy. Na dvere priskrutkujeme pánty a následne ich priskrutkujeme aj k stredovej stojke. Na dvere ešte namontujeme dva posuvné zámky.

V tejto fáze je potrebné vziať farbu a dotrieť všetky nenatreté miesta, a rezané plochy, po zaklopení strechy by bol priestor na takúto prácu už príliš malý a k niektorým by už nebol prístup.

Posledný krok realizácie je dokončenie strechy. Osadíme na miesto všetky krokvy a môžeme sa pustiť do záklopu strechy doskami. Dosky sa osádzajú s presahom 75 mm na každú stranu a kotvia sa klincami 50 mm. Na hotový záklop nainštalujeme záveterné lišty a odkvapové plechy a pustíme sa do uloženia lepenkového šindľa. Ten kotvíme 20 mm klincami. Odrezky z prvej rady využijeme na vytvorenie hrebenáča na vrchole strechy. Po nabití posledného klinca máme hotovo.

Teraz sa už môžete pozrieť na svoje dielo a nasťahovať doň vášho psa, myslím, že sa mu bude jeho nový domček páčiť a koterec bude pekným doplnkom vo vašej záhrade. 

Ak si na realizáciu netrúfate sami môžte ma kontaktovať a pustíme sa do toho spoločne, poprípade vám koterec dodám ako skladačku, všetko je vecou dohody.

Autor: Karol Cibulka

Foto: Autor